Tại Nam Định, Sở Giáo dục và đào tạo cho biết sau khi chấm phúc khảo có 6 bài thi THPT Quốc gia được thay đổi điểm thi.

Thí sinh được thay đổi điểm thi cụ thể với các lý do như: cộng nhầm điểm thi, tô sai mã đề hoặc lỗi quét phiếu trả lời trắc nghiệm. Theo công văn chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo thi thì công tác rà soát cũng như đánh giá về tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Sau khi tiến hàng rà soát thì Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định ( Ông Cao Xuân Hùng ) chia sẻ: Ngày 17/7/2018 đã thành lập ban phúc khảo của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Thực hiện đúng như công tác và hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo.

Điểm thi được tăng lên sau khi phúc khảo

Trong tổng số 40 bài môn Ngữ Văn thì đã có yêu cầu có 1 bài thay đổi điểm do cán bộ chấm thi cộng nhầm điểm. 3 bài thi môn Toán trong tổng số 77 bài thi thay đổi điểm do thí sinh tô sai mã đề và 1 bài do lỗi quét phiếu trả lời trắc nghiệm. Do đó đã dẫn đến tình trạng điểm thi bị nhận dạng lệch mã đề dẫn tới máy chấm sai. Đối với môn ngoại ngữ thì có 1 bài thay đổi điểm thi do thí sinh đã tô sai mã đề. Trong tổ hợp môn Khoa học tự nhiên đã có 1 bài bị thay đổi điểm thi nguyên nhân cũng do thí sinh tô sai mã đề.

Đối với tất cả các bài yêu cầu phúc khảo thì chỉ có 1 bài văn bị tụt 0,5 điểm do cán bộ cộng nhầm điểm còn lại các bạn phúc khảo đều được tăng số điểm lên như số điểm đã công bố ban đầu. Quá trình thực hiện trong công tác thi đều đúng với quy định cũng như quy chế được Bộ Giáo dục và đào tạo đề ra. Đảm bảo an toàn cũng như công bằng và khách quan. Kết quả của kỳ thi thuộc sở Giáo dục và đào tạo Nam Định đảm bảo chính xác để xét công nhận tốt nghiệp cũng như xét tuyển vào các trường Đại học và Cao đẳng trên cả nước…

Thí sinh dự thi THPT Quốc gia

Tương tự như vậy theo tin tức báo chí đưa tin tại Đăk Lăk cũng có một trường hợp được nâng điểm thi THPT sau khi phúc khảo từ trượt tốt nghiệp thành đậu. Cụ thể điểm toán được công bố vào ngày 11/7 là 0,6 điểm ngay sau đó số điểm được thay đổi lên 7,2 điểm. Chính vì kết quả công bố ban đầu thí sinh đã bị dính điểm liệt và bị trượt tốt nghiệp khi đi thi về so sánh với kết quả của Bộ giáo dục và đào tạo bài làm của thí sinh đã ước lượng mình được khoảng 7 điểm. Thí sinh đó đã rất bất ngờ khi bị số điểm dưới 1. Sau khoảng thời gian chờ đợi kết quả phúc khảo thí sinh đã nhận được điểm điều chỉnh. Xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, thí sinh khi làm bài đã tô đáp án mờ dẫn đến máy chấm trắc nghiệm không đọc được tất cả các đáp án dẫn đến thí sinh có điểm thấp như vậy. Việc thực hiện các bước phúc khảo Sở đã tiến hành lấy bài thi gốc và thực hiện kiểm dò cũng như thực hiện chấm tay không theo máy chấm. Đồng thời ban phúc khảo đã trả về kết quả đúng cho thí sinh. Đây là trường hợp duy nhất tại địa phương mà máy chấm không thể đọc được hết các đáp án do thí sinh đã tô quá mờ.

Rate this post