Ngân hàng Phương Nam sáp nhập Saccombank

Theo một số nguồn tin tức tài chính, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) đã ký kết biên bản bàn giao chính thức sáp nhập toàn hệ thống Southern Bank vào Sacombank.

Chính thức sáp nhập vào Sacombank- xóa tên Phương Nam bank khỏi thị trường

Trước đó, việc sáp nhập giữa hai ngân hàng này đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo Quyết định số 1844, ngày 14/9/ 2015, Sacombank sẽ tiếp nhận toàn bộ tài sản, nhân sự, mạng lưới, số liệu cũng như quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Southern Bank và cam kết duy trì quyền, nghĩa vụ của khách hàng, đối tác, cổ đông của cả hai ngân hàng. Điều này đồng nghĩa với việc, cái tên Southern Bank bị xoá khỏi hệ thống ngân hàng.

Quá trình bàn giao được thực hiện trên nguyên tắc không làm gián đoạn hoạt động của hai ngân hàng, trên tinh thần  kế thừa, phát huy những thành tựu của ngân hàng Phương Nam Bank. Đồng thời, góp phần tạo nền tảng cho ngân hàng sau sáp nhập thực hiện đúng đề án đã được Đại hội đồng cổ đông hai ngân hàng thông qua.

Ngân hàng Phương Nam sáp nhập Saccombank

Sau khi sáp nhập, Sacombank thuộc top 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản đạt 297.184 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt gần 24.506 tỷ đồng. Trong đó vốn điều lệ là 18.853 tỷ đồng; mạng lưới hoạt động lên đến 563 điểm giao dịch trên toàn quốc và 2 nước Lào, Campuchia và tổng số cán bộ nhân viên là 15.510 người.

Đánh giá việc sáp nhập này, ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết: “Việc tự nguyện sáp nhập ngân hàng Phương Nam Bank vào Sacombank là phù hợp với chủ trương tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của Chính phủ và NHNN nhằm tạo nên một ngân hàng lớn, lành mạnh phục vụ tốt cho nền kinh tế và đủ sức vươn ra thị trường quốc tế”.

Với hoạt động sáp nhập này, Sacombank trở thành ngân hàng lớn nhất trong khối ngân hàng TMCP và chỉ sau 4 ngân hàng có yếu tố quốc doanh. Sự cộng hưởng này không phải là cộng cơ học mà là sự hợp lực của 2 ngân hàng để mang lại lợi ích lớn hơn cho khách hàng, cổ đông, phù hợp với xu hướng hội nhập.

Ngân hàng Phương Nam sáp nhập vào Saccombank với tỉ lệ hoán đổi 1:0,75

Theo tài liệu do Sacombank công bố, tỷ lệ hoán đổi cổ phần sẽ theo tỷ lệ 1:0,75, tức 1 cổ phiếu của Southern Bank sẽ hoán đổi thành 0,75 cổ phiếu của Sacombank.

Việc hoán đổi được triển khai cụ thể như sau: 1 cổ phiếu của cổ đông cũ Sacombank sẽ nhận thêm 0,387 cổ phiếu của Sacombank, bao gồm: cổ phiếu nhận thêm từ tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu PNB (0,087 CP); trả cổ tức 8% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2013 (0,080 CP), trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2014 (0,120 CP); và thưởng cổ phiếu từ chia cổ phiếu quỹ (0,0875 CP) và từ thặng dư vốn cổ phần (0,0125 CP).

Ngân hàng Phương Nam sáp nhập Saccombank

Với tỉ lệ hoán đổi cổ phiếu như trên, ngân hàng sau sáp nhập sẽ có quy mô hơn 18.800 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ của Sacombank hơn 12.400 tỷ đồng, Southern Bank là 4.000 tỷ đồng và hơn 2.400 tỷ đồng từ vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ chia cổ tức (2013-2014) và cổ phiếu thưởng. Tổng tài sản của ngân hàng mới là 290.000 tỷ đồng và dự kiến tăng lên gần 355.000 tỷ vào năm 2017.

Về nhân sự, ngân hàng sáp nhập dự kiến giữ nguyên cơ cấu nhân sự hiện tại của Sacombank, đồng thời bổ sung thêm các cá nhân có năng lực quản lý và chuyên môn cao từ Southern Bank. Cụ thể, HĐQT của ngân hàng sau sáp nhập sẽ là 9 người (như Sacombank hiện tại); ban kiểm soát sẽ tăng thêm 2 người lên 5 người và ban điều hành tăng thêm 5 người lên 25 người.

Về người lao động, Sacombank hiện có 12.608 nhân sự và Southern Bank là 2.902 người. Tổng cộng ngân hàng sau sáp nhập sẽ có 15.510 người.

Theo văn bản Saccombank gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hoàn tất chuyển quyền sở hữu cổ phiếu STB từ Southernbank sang Sacombank, đồng thời thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Vì vậy, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành sau thay đổi trên 1,803 tỷ cổ phiếu so với trước đó là 1,885 tỷ cổ phiếu, do có trên 81,5 triệu cổ phiếu là cổ phiếu quỹ.

Theo kết quả thống kê, tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 1,88 tỷ cổ phiếu. Vốn điều lệ của ngân hàng chính thức tăng lên 18.852 tỷ đồng.

Theo Cao đẳng Y Dược Sài Gòn ( caodangyduocsaigon.com) tổng hợp