Trụ sở chính:
279 LÝ THƯỜNG KIỆT P15, Q11, TPHCM
Tel: 8663890,8663892,8663893 – Fax: 8663891 – Telex: 811358 PNBANK VT
Email: marketing@phuongnambank.com.vn Website: www.phuongnambank.com.vn

Ðể biết thêm thông tin, xin điền đầy đủ vào bảng này, Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.