Bộ giáo dục và đào tạo có công văn gửi Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam về công tác tuyển sinh năm 2016 của các trường. Theo đó, Bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu tạo điều kiện hỗ trợ cho các trường liên kết thành nhóm xét tuyển chung, hạn chế tình trạng thí sinh ảo, tạo thuận lợi cho nhà trường và thí sinh.

Theo Bộ giáo dục và đào tạo, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến 4/7/2018 tại tất cả các tỉnh và thành phố trực thuộc trung uonge. Sau khi có kết quả của kỳ thi tất cả các trường dại học, cao đẳng thực hiện công tác tuyển sinh.

Bộ Giáo dục yêu cầu Hiệp hội tạo điều kiện cho các trường xét tuyển chung

Để tổ chức tốt công tác tuyển sinh của năm 2018 của các trường đại học cao đẳng, đảm bảo công bằng và thuận lợi cho các thí sinh. Bộ giáo dục và đào tạo để nghị hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp thực hiện một số công việc. Theo đó Hiệp hội cần thông tin kịp thời và đẩy đủ các quy định về tuyển sinh, kết quả tuyển sinh của trường đúng quy định và quy chế của tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chính quy hiện hành và các văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng 2018.

Tạo điều kiện hỗ trợ cho các trường liên kết thành nhóm xét tuyển chung, hạn chế bất cập của thí sinh ảo, tạo thuận lợi cho nhà trường và thí sinh, năm bắt được sự vướng mắc phát sinh trong quá trình xét tuyển đại học, cao đẳng, tư vấn đưa ra các biện pháp để xử lý hiệu quả các tình huống. Tuyên truyền những lợi ích thiết thực của việc đổi mới tuyển sinh, đạo sự đồng thuận trong xã hội. Ngoài ra Bộ cũng yêu cầu hiệp hội tổ chức rút kinh nghiệm sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh.

Tính đến thời điểm này, nhóm GX đã triển khai công tác xét tuyển đại học năm 2016 với 11 trường Đại học tham gia gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây dựng, Đại học Ngoại thương, Đại học Thủy lợi, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Mỏ – Địa chất, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải; Học viện Ngân hàng và Đại học Thăng Long. Trong đó, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đảm nhiệm vai trò chủ trì thực hiện Đề án tự chủ tuyển sinh nhóm trường. Phương thức xét tuyển của nhóm vẫn là dựa trên điểm thi trung học phổ thông quốc gia.

Tính đến thời gian này dã có rất nhiều trường đại học liên kết chung trong nhóm để tạo điều kiện cho các thí sinh tham dự cho kỳ thi xét tuyển, trở nên công bằng và không để xót nhân tài. Nhằm chọn ra những thí sinh có nguyện vọng đào tạo, cũng như đến với những nguyện vọng của các thí sinh. Theo đó Hiệp hội cần thông tin kịp thời và đẩy đủ các quy định về tuyển sinh, kết quả tuyển sinh của trường đúng quy định và quy chế của tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chính quy hiện hành và các văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng 2018.

Rate this post